ZPRACOVÁNÍ A MANIPULACE


DŘEVĚNÉ LAMINÁTY TYPU OBERFLEX
(Oberflex, Prestige d'Oberflex,...)


Zpracovávání panelů řady OBERFLEX by mělo být činěno v souladu se směrnicí NF T54-320 „Směrnice pro zpracovávání vysokotlakých dekorativních laminátů“ ( „Guide de mise en oeuvre des stratifiés décoratifs haute pression").

Skladování a manipulace

Skladujte panely vždy vrchní stranou k sobě. Ideální je skladování ve vodorovné poloze. Je možné skladovat panely i svisle v regálech speciálně vyrobených k tomu, aby bránily prohýbání panelů. Doporučujeme skladovat panely v atmosféricky stabilizované místnosti, aby nedocházelo k extrémnímu kolísání vlhkosti. Při manipulaci je nutno dávat pozor, aby nedošlo k poškrábání nebo k popraskání panelů. Panely by měly přenášet dvě osoby.

Úprava

Každý materiál reaguje na okolní podmínky, zejména na teplotu a vlhkost. Jelikož jsou lamináty OBERFLEX z pravého dřeva, jsou mírně citlivější než běžné lamináty.
Před klížením musí být lamináty perfektně upraveny. Pokud jsou klížené lamináty vlhké, vzniká riziko popraskání laminátu (jelikož se dřevo působením vlhkosti smršťuje). A to zvláště v zimě, když vlhkost často klesá pod 20%.

Doporučujeme skladovat podkladové materiály (dřevotřískovou desku, MDF atd.) a panely po dobu osmi až deseti dnů v místnosti, jejíž atmosférické podmínky se nejvíce blíží podmínkám místnosti, kde budou lamináty instalovány. Toto je zvláště důležité v případě, že budou lamináty použity v přetopených místnostech, ve kterých nedochází k regulaci vlhkosti. Ideální podmínky jsou: teplota: 18°C – 22°C, relativní vlhkost vzduchu: 50 – 60%.

Pokud je panel, se kterým se pracuje, příliš vlhký, vzniká riziko popraskání (dřevo se působením vlhkosti smršťuje). Naopak suchý panel se může rozpínat a následkem toho může dojít k prohýbání nebo ke vzniku výdutí na povrchu, jestliže klížení nebylo provedeno dokonale.

Úprava je účinná pouze tehdy, pokud je během skladování mezi jednotlivými deskami zajištěna cirkulace vzduchu. Pokud bude podkladová deska obložena z obou stran, doporučujeme naskládat na sebe panely a podkladové desky v takovém pořadí, v jakém mají být případně konstruovány, aby se dosáhlo jejich vlhkoměrné rovnováhy. Obecně je vhodnější spíše suché prostředí než prostředí příliš vlhké.

Podkladové desky

Panely mohou být použity na všechny typy podkladového materiálu, který má naprosto rovný a naprosto čistý povrch, jako je např. dřevotřísková deska, MDF, atd., s výjimkou masivního dřeva. Klížení na kov vyžaduje pečlivou úpravu povrchu, zvláštní pozornost je třeba věnovat důkladnému odmaštění silným rozpouštědlem (trichlorethylen, atd.).

Vyvažování

Aby nedošlo k prohýbání panelu obloženého laminátem typu OBERFLEX, zátěž na obou stranách musí být vyvážená. Nejlepších výsledků je možno dosáhnout, když se používá laminát typu OBERFLEX na obou stranách. Jiná, hospodárnější metoda, ovšem metoda bez záruky z naší strany, je vyvážení použitím běžného laminátu o stejné síle (prosím berte v úvahu, že síla panelů OBERFLEX se může lišit v závislosti na druhu dřeva).

Např. : panel OBERFLEX o síle 1 mm by měl být vyvážen jiným laminátem o síle 1 mm. Užší panely pro stěnové krytiny, pevně upoutané fixačním systémem nebo výztuží, mohou mít pouze přední stranu z laminátu OBERFLEX, pokud je zadní strana chráněna proti vlhkosti a pokryta běžnou dýhou, barvou, lakem nebo paro-vzdorným nátěrem.

Klížení

Povrch, který má být klížen, musí být naprosto suchý, čistý, bez prachu, dřevěných odštěpků a mastnoty.

Klížení pomocí lisu

Klížení pomocí lisu je nejlepší metodou. Doporučujeme použít obvyklá lepidla, která se běžně používají na lamináty (vinylové lepidlo, formaldehyd urea lepidlo, …). Při klížení nikdy nepřesáhněte teplotu 60°C. Při vyšší teplotě by mohlo dojít ke vzniku pnutí, které by mohlo ohrozit přilnavost.

Klížení bez lisu

Je možno použít několik neoprenových lepidel, které jsou na trhu k dispozici. Lepte při teplotě 18°C - 22°C a při relativní vlhkosti vzduchu 40 – 60%. Suché a teplé prostředí je výhodou, chlad zpomaluje vypařování rozpouštědla a příliš vysoká vlhkost vzduchu může způsobit škodlivou kondenzaci.

Popis různých neoprenových lepidel, které je možno použít

a) Vysoce výkonné polychloroprenové lepidlo, které je vhodné pro veškeré klížení, vyžadující silnou přilnavost. Doporučujeme „PATTEX Super silný“, „PANO-ASD“ nebo „AGOPLAC“.

b) V případě, že se vyžaduje výjimečná mechanická odolnost vůči vysokým teplotám (až do 120°C), je vhodné užít polychloroprenové lepidlo, které je odolné vůči vysokým teplotám. Doporučujeme „PATTEX SPECIAL (HENKEL)“, „AGOPLAC NCP (LAMBIOTTE)“ nebo „NEOPRENE EL (SADER)“.

Nanášení lepidla

Lepidlo musí být před aplikací důkladně promícháno. Naneste souměrný potah lepidla na obě části, které mají být klíženy. Použijte vhodné pomůcky – zubaté hladítko, váleček, kartáček s krátkými štětinami, rozprašovač. Ujistěte se, že potah je i na okrajích.
Poté, co dojde k odpaření rozpouštědla, musí být lepidlo viditelné a dostatečně husté. U pórovitých nebo extrémně savých povrchů je nutno nanést několik vrstev lepidla.
Než dojde ke slepení obou dílů, vrstva lepidla musí být na dotek tuhá (lepidlo se nesmí přilepit, když se ho dotknete). Dodržujte čas tuhnutí uváděný výrobcem lepidla.
Pozn.: při příliš krátké době na vypaření hrozí riziko, že se rozpouštědlo úplně nevypaří (což sníží účinek lepidla – spojení nebude tak pevné). Naopak příliš dlouhá doba vede k nízké přilnavosti obou povrchů.

Nedoporučujeme nanášet lepidlo na lamináty nainstalované ve svislé poloze. Nanášení musí probíhat vždy ve vodorovné poloze.

Klížení panelů s požární odolností M1

Lepidla uvedená v odstavci a), b) jsou vhodná ke klížení panelů s běžnou požární odolností. U panelů s nadstandardní požární odolností M1, které mají odlišný podklad a mají i odlišný typ žáruvzdorné podkladové desky, doporučujeme kontaktovat výrobce lepidla a zjistit, který produkt je nejvhodnější. Některá lepidla, která jsou doporučována pro klížení panelů s běžnou požární odolností, jsou nevhodná pro klížení panelů s požární odolností M1.

Manuální lisování

Pouze použitím válečku je možno dosáhnout výsledků srovnatelných s lisem. Postupujte směrem od středu k okrajům, velmi pečlivě postupujte zvláště na krajích. Doporučujeme silný tlak na váleček.

Zpracování

Při řezání, frézování či vrtání je možno použít veškeré nářadí, které se využívá při zpracovávání laminátů.

Ochrana oříznutých okrajů

Oříznuté okraje dřeva musejí být izolovány od vzduchu. Aby se dosáhlo rovnoměrného stárnutí dřeva a aby se zamezilo oxidaci, provádí se izolace nanesením transparentního nátěru ve směru dřevěného vlákna.

Čištění zbytků lepidla

Skvrny od vinylového lepidla jsou vodou rozpustné a snadno odstranitelné.

Skvrny od neoprenových lepidel či od formaldehyd urea lepidel musí být odstraněny okamžitě. Pokud zbytky lepidla utuhnou na povrchu panelu, bude velmi obtížné je odstranit, aniž by došlo k poškození povrchu panelu. Takové skvrny je možno odstranit pouze pomocí ostrého láta.


LES SABLÉS

Les Sablés s povrchem Mat

Panely jsou upravovány a klíženy stejným způsobem a na stejné substráty jako běžné lamináty, jak je definováno ve směrnici NF T54-320 „Směrnice pro zpracovávání vysokotlakých dekorativních laminátů“ ( „Guide de mise en oeuvre des stratifiés décoratifs haute pression").

Les Sablés bez povrchové úpravy

Panely jsou upravovány a klíženy stejným způsobem a na stejné substráty jako běžné lamináty, jak je definováno ve směrnici NF T54-320 „Směrnice pro zpracovávání vysokotlakých dekorativních laminátů“ ( „Guide de mise en oeuvre des stratifiés décoratifs haute pression").

Navíc bychom rádi doplnili následující poznámky:

Povrch

Broušením odstraňte z panelu povrchové nečistoty. Bruste ve směru vláken dřeva a používejte smirkový papír nebo jinou brusku (mastné nečistoty mohou být odstraněny nanesením rozpouštědel, jako je např. denaturovaný líh nebo aceton).

Poznámka: brousit je možno i pomocí ruční elektrické brusky.
Doporučujeme si techniku nejprve vyzkoušet na menším kousku materiálu a teprve poté přistoupit k samotnému broušení.

Poté, co nasucho odstraníte prach na celém panelu, zkontrolujte kvalitu broušení.

Vzhledem ke struktuře povrchu produktu doporučujeme nanést náplňový tmel (náplňový tmel se používá k zaplnění mezer v dřevěné dýze a k uzavření pórů dřeva) a počkat minimálně 12 hod, než tmel utuhne. Poté opatrně zbruste povrch panelu ve směru vlákna dřeva. Používejte smirkový papír nebo jinou brusku.

Pokud bude na panel nanesen barevný nátěr, aplikujte raději rozpouštědlo. Užitím barvy ve spreji dosáhnete lepších výsledků.
Pokud vyžadujete nátěr, je nutno panely čistit vždy po směru dřevěných vláken.

Nanášejte nátěr v jedné či dvou vrstvách podle toho, jakého vzhledu chcete dosáhnout.DŘEVĚNÉ LAMINÁTY BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
(např. Oberflex Natur)

Panely jsou zpracovávány a klíženy stejným způsobem a na stejné podkladové desky jako běžné lamináty.

Manipulace

Nakládejte s panely opatrně, dřevěná dýha může prasknout, pokud se s ní nezachází správně.

Podkladové desky

Pokud používáte panely o síle 0.8 mm, je nutné je aplikovat na dokonale plochý podklad.

Horký lis

Nikdy nepřekračujte teplotu 70°C.

Vyvažování

Nedoporučujeme pro tyto účely využívat běžné typy laminátů – dva rozdílné materiály mají různé koeficienty rozpínavosti. Dveře mohou být například vyváženy z obou stran laminátem OBERFLEX NATUR stejné síly a stejné povrchové úpravy. Naopak pokud jde o obklady zdí, je možno použít OBERFLEX NATUR pouze z jedné strany, pokud je ovšem laminát pevně upoután fixačním systémem nebo výztuží a pokud je zadní strana chráněna proti vlhkosti a pokryta paro-vzdornou vrstvou barvy, laku nebo nátěru.

Odstraňování zbytků lepidla: postupujte stejně jako u pevných dřevěných povrchů.

Povrchová úprava

Panely dodáváme předbroušené. Je třeba, aby odběratel provedl částečné dobroušení, aby se dosáhlo dokonalého konečného efektu.


LAMINÁTY Z ODVLÁKNĚNÉ DÝHY Z PRAVÉHO DŘEVA NA NETKANÉM PODKLADU (např. Oberswing Natur)

pozn.: Aby byly lamináty z řady Oberswing Natur pružné, je dýha odvlákněná. To znamená, že vlákno dýhy je zlámáno v odvlákňovacím stroji. Aby byl i podklad laminátu Oberswing Natur pružnější, je vyroben z netkaného materiálu, nikoli ze sulfátového papíru (jak je tomu u ostatních výrobků řady Oberflex).

Panely jsou vyráběny a klíženy stejným způsobem a na stejné podkladové desky jako běžné lamináty – viz. první část. Navíc dodržujte následující pokyny:

Skladování a manipulace

Vzhledem k pružnosti produktu je nejlepší skladovat lamináty ve vodorovné poloze. Nicméně je také možné panely srolovat a skladovat je tímto způsobem, aby se předešlo jejich poškození.

Pokud jde o manipulaci, nakládejte s panely opatrně.

Podkladové desky

Jelikož je tento produkt velmi slabý, je třeba užít OBERSWING NATUR na dokonale obroušený podklad.

Vyvažování

Na obě strany dveří by měl být použit OBERSWING NATUR stejné síly a stejné povrchové úpravy.

Naopak na obložení napevno je možno užít OBERSWING NATUR pouze z jedné strany, pokud je laminát pevně upoután fixačním systémem nebo výztuží a pokud je zadní strana chráněna proti vlhkosti a pokryta paro-vzdornou vrstvou barvy, laku nebo nátěru. Tento postup je však bez záruk z naší strany.

Klížení

Volba lepidla závisí na podkladu a na metodě upevňování. Při aplikaci lepidla dodržujte pokyny výrobce a čas tuhnutí.

Roztírejte lepidlo co nejrovnoměrněji. Pokud lepidlo aplikujete na pórovité povrchy, je třeba nanést několik vrstev lepidla.

Klížení bez lisu

Je možno použít veškerá na trhu dostupná neoprenová lepidla. Jelikož OBERSWING NATUR je pružný laminát, je třeba dodržovat následující doporučení, aby se eliminovalo riziko odtržení či vytvoření výdutí:

Před klížením musí být všechny produkty - tzn. lepidlo, podkladová deska a laminát OBERSWING NATUR - stabilizovány podle atmosférických podmínek místa, na kterém budou instalovány. Ideální podmínky jsou : teplota : 18° C - 22° C, relativní vlhkost vzduchu : 40 až 50 %.

Povrch, který má být klížen, musí být čistý, zcela suchý a nesmí být v kontaktu s vlhkostí.

Lepidlo musí být nanášeno rovnoměrně.

Dodržujte čas tuhnutí lepidla a přizpůsobte ho teplotě a vlhkosti místa, kde dochází ke klížení.

Před přilepením dvou naklížených povrchů doporučujeme vložit na podklad např. odmašťovací papír či kartón, následně opatrně postupně odstranit, aby byly oba povrchy v kontaktu.

Při manuálním lisování s použitím válečku postupuje směrem od středu k okrajům.

Důležité: doporučujeme silný tlak na váleček.

Klížení pomocí lisu

Nepřesáhněte teplotu 70°C.

Konečná úprava

Před tím, než budete zpracovávat finální produkt, obruste trochu celý povrch. Nejprve se ujistěte, že jsou materiály kompatibilní.

Lak

Vzhledem k odvlákněné struktuře doporučujeme před lakováním nanést náplňový tmel. Nechte uschnout 12 – 24 hod. Opatrně zbruste a nalakujte.

Matový lak

Naneste dvě nebo tři vrstvy matového laku, který bude náplňovým tmelem. Před nanesením laku učiňte test, abyste se ujistili, že lak na dýhu nijak nepůsobí, že mezi nimi nedochází k žádné reakci.

Zpracování

Přezání, frézování, vrtání je možno použít veškeré nářadí, které se využívá při zpracovávání laminátů, dokonce je možno užít i nůžky nebo frézu.OBERSOUND
Podmínky zpracování akustických panelů OBERSOUND

Při zpracování dodržujte následující postup:
Před instalací musí být panely OBERSOUND stabilizovány vůči okolním podmínkám. Proto je skladujte minimálně 3 dny ve vodorovné poloze na místě, kde budou instalovány.

Když panely instalujete, počítejte s dilatačním spojem 1 mm / m.
S dilatací 1.5 mm / m počítejte v následujících případech:
- v místnostech, ve kterých může docházet k výraznějšímu kolísání vlhkosti vzduchu
- jsou-li používány žáruvzdorné panely M1

Podmínky na místě

Prostory, ve kterých má být OBERSOUND instalován, by měly splňovat následující kritéria:
Měly by být zastřešené.
Musí být vytopené nebo klimatizované během posledních 24 hod.
Veškerá pojiva – cement, sádra atd. musí být naprosto suchá.
Teplota nesmí klesat pod 15°C.

Vlhkost vzduchu během stabilizace a instalace by měla odpovídat následujícím kritériím:

a) jsou-li panely instalovány v suchém prostředí:
relativní vlhkost vzduchu během stabilizační fáze by se měla pohybovat v rozmezí 40 – 60%. Když jsou panely nainstalovány, může vlhkost vzduchu převyšovat 65 % jen po několik týdnů ročně.

b) jsou-li panely instalovány ve vlhkém prostředí (a je použit hydrofobní podklad):
relativní vlhkost vzduchu během stabilizační fáze může převyšovat rozmezí 40 – 60%. Když jsou panely nainstalovány, může vlhkost vzduchu převyšovat 85% jen po několik týdnů ročně.

ZÁRUKA

Société Industrielle OBER garantuje, že panely mají technické vlastnosti popsané v tomto dokumentu. Vzhledem k tomu, že se používá pravá dřevěná dýha, nepatrné povrchové nepravidelnosti nebo nuance barevného odstínu jsou považovány za normální a nemohou být klasifikovány jako defekt.

Panely reagují jako každé jiné dřevo, tudíž blednutí v důsledku nadměrného působení slunečního světla nebo měsíčního svitu v žádném případě nemůže být považováno za defekt materiálu.

Nadto by panely neměly být vystaveny zdrojům tepla, které dosahují teplot 70°C a více, stejně jako by neměly být vystaveny kontaktu s nimi nebo s jejich zářením.

Dojde-li ke sporu, záruka a odpovědnost Société Industrielle OBER se omezuje na bezplatné dodání nových nezpracovaných panelů, které nahradí defektní panely.

Lamino Prestige d'Oberflex

Prestige d'Oberflex je základní řada, která obsahuje dekorativní vysokotlaké lamináty (HPL) vyrobené z pravé dřevěné dýhy.

Lamino Textured Wood

Kolekce Kontrasty a materiály reflektuje nejnovější trendy v tvorbě interiérů. Nabízí vysoce kvalitní texturované lamináty.

Lamino Natural Shades

Jedinečné kolekce Natural Shades v níž se snoubí přirozené odstíny dřeva a originální design povrchových efektů.

Lamino Les Sáblés

Hlavním znakem kolekce Les Sáblés je to, že se jedná o pravou dřevěnou dýhu, která je kartáčovaná.

Lamino Spiced Wood

Exkluzivní kolekce lamina Spiced Wood reaguje na aktuální trendy v oblasti designu a architektury.

Popisovatelné, magnetické lamino

Lamino Smart Surface je nová kolekce laminátů z dřevěné dýhy. Jedinečné a originální lamináty na které je možné psát popisovačem, křídou nebo na ně připevňovat vzkazy pomocí magnetů.

Lamino bez povrchové úpravy

Speciální kolekce laminátů s dýhou bez povrchové úpravy. Lze si zvolit vlastní úpravu.

AKUSTICKÉ PANELY PRO STĚNY A STROP

Pokud hledáte obklad stropu či stěn dřevěnými panely, chcete znásobit akustický efekt a stále se nevzdat designových nároků na interiér, je Vám k dispozici akustika Oberflex.

DŘEVĚNÉ PODHLEDY TECTONIQUE

Nová kolekce Tectonique 5.5 nabízí jedinečné řešení stropních obkladů. Díky Tectonique 5.5 můžete vnést do prostoru dynamiku a velmi originální design při zachování těch nejlepších akustických vlastností daného prostoru.

HRANÍCÍ PÁSKY

Ideálním doplňkem k vysokotlakým laminátům jsou hranící pásky. Jsou vyrobeny z pravé dřevěné dýhy s povrchem Oberflex, přičemž podkladem je tenký papír.

FIXAČNÍ PROFILY

Pro instalaci akustických panelů nebo dřevěných obkladů na stěnu existuje mnoho spůsobů uchycení pomocí fixačních profilů.